همكاران

دکتر نادر فنائی

 

عنوان سازمانی

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و انتشارات


Fanei.jpg

رایانامه 

fanaie@kntu.ac.ir

تلفن مستقیم

021-88881052 021-88881042

شماره داخلی

436 - 430

شرح فعالیتها

 اجرای قوانین ومقررات انتشاراتی مربوط به برنامه های مصوب هر واحد.

بررسی واظهار نظر در زمینه درخواست‌های چاپ وانتشار کتب، مقالات وجزوات.

اخذ و بررسی مجوزهای صادره جهت چاپ و انتشار نشریات درخواستی.

نظارت بر معرفی نشریات جدید به واحدهای آموزشی ذیربط به طرق مقتضی.

 کنترل پخش و فروش نشریات چاپ و یا تکثیرشده طبق ضوابط مقرر.

کسب نظرات مشورتی متخصصان و افراد ذیصلاح در زمینه کتب و جزوات ارائه‌شده جهت انتشار، در مورد لزوم.

نظارت بر عقد قراردادهای لازم جهت انتشار کتب با مؤلفان و مترجمان با رعایت مقررات مربوط با همکاری واحد حقوقی.

مبادله اطلاعات وخدمات با واحدهای انتشاراتی سایر موسسات آموزشی.

نظارت بر چاپ کلیه کتب تأیید‌شده توسط مقامات ذیصلاح.

درخواست خرید وتأمین وسائل وابزار وملزومات مورد نیاز انتشارات با توجه به برنامه‌های زمان‌بندی‌شده.

تهیه وارائه گزارش‌های لازم در زمینه انتشارات به مراجع ذیصلاح.


 

حسن صالحی

 

عنوان سازمانی

کارشناس مسئول دریافت و داوری آثار 


رایانامه

salehi@alborz.kntu.ac.ir

تلفن مستقیم

021-88881052

شماره داخلی

431

شرح فعالیتها

اخذ و بررسی مدارک مربوط به درخواست های انتشار کتب

ارسال به ویراستار ادبی و داوران و پیگیری اخذ نتایج ارزیابی

انجام مکاتبات مورد نیاز با صاحبان آثار، داوران و سرویراستار

 اخذ مجوز کتب، فیپا از کتابخانه ملی و اعلام وصول خانه کتاب

برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اخذ فایل نهایی کتب مصوب شده و ارزیابی انطباق با دستورالعمل صفحه آرایی جهت ارائه به چاپخانه

مدیر سامانه فروش آنلاین کتب: http://press.kntu.ac.ir
برگزاری شورای انتشارات
تاریخ به روز رسانی:
1402/03/17
تعداد بازدید:
8006
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.