دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند
ليست كتب ترجمه شده و در حال ترجمه

ليست كتب ترجمه و درحال ترجمه(95/11/13)

Row

Translated by

ISBN

Publisher

Edition

Author

Title

1

دانشكده علوم زمين، دانشگاه دامغان

978-3-540-74375-0

Springer

2nd edition, 2010

Roger Marjoribanks

Geological methods in mineral exploration and mining

2

دانشگاه علوم پايه زنجان

978-1-84973-881-1

Royal Society of Chemistry

2014

To Ngai, Stefan Bon

Particle-Stabilized Emulsions and Colloids : Formation and Applications

3

دانشگاه ياسوج

 

 

2014

Philipp Mayring

Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution

4

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

9781107019386

Cambridge University Press

2014

Seelye Martin

An introduction to ocean remote sensing

5

دانشكده فني مهندسي دانشگاه رازي كرمانشاه

978-0080999203

 

2015

Leonardo Lecce, Antonio Concilio

Shape Memory Alloy Engineering: For Aerospace, Structural and Biomedical Applications

6

جامعه شناسي دانشگاه پيام نور

9780415530316

Routledge Taylor & Francis

2014

Ross Haenfler

The basics and subcultures

7

مديريت دانشگاه پيام نور

B00U4I8SXE

Pro Mastery publishing

2015

Ace McCloud

Sales: Sales Strategies- The Top 100 Best Ways To Increase Sales (Sales, Sales Strategies, Sales Techniques, Sales Growth, Sales Success, Selling)

8

دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس

 

John Wiley & Sons, Inc.

2014

Michael J. Panik

Growth Curve Modeling: Theory and Applications

9

دانشگاه محقق اردبيلي

9780521090926

Cambridge University

2008

D. W. Sharpe, P. Vamos

Injective Modules

10

دانشگاه محقق اردبيلي

9781439813041

CRC Press

2011

Richard Hammack et al

Handbook of product graphs

11

دانشگاه محقق اردبيلي

9789814322683

World Scientific

2010

Aloke Day

Incomplete block designs

12

دانشگاه محقق اردبيلي

9781461465249

Springer

2013

M. A. Henning, A. Yeo

Total domination in graphs

13

دانشگاه محقق اردبيلي

9780883853573

Mechanical Association of America

2013

S. G. Krantz

A guide to functional analysis

14

دانشگاه محقق اردبيلي

9783319037127

Springer

2015

C. Albasio, I. Weiss

A primer on Hilbert space theory

15

دانشگاه محقق اردبيلي

9783319127262

Springer

2015

F. Pazos, M. Chagoyen

Practical protein bioinformatics

16

دانشگاه محقق اردبيلي

978466561441

CRC Press

2014

R. H. J. Schegel

RYE: genetics, Breedingand cultivation

17

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

101402051654

Springer

2006

Ramin Hakmat

Ad-hocnetworks: Fundamental Properties and Network Topologis

18

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

0761618201

The Psychoiogical Corporation USA

2000

Dale A. Ulrich with assistance from christopher B . Sanford

Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2)  

19

دانشگاه تبريز

9783642133510

Springer

2013

Ingrid Stober - Kurt Bucher

Geothermal Energy

20

 دانشگاه سمنان

 9781851776153

 V&A Publishing

 2010

 jennifer wearden and patricia

 IRANIAN TEXTILES

21

Translated by

ISBN

Publisher

Edition

Author

Title

22

دانشكده علوم زمين، دانشگاه دامغان

978-3-540-74375-0

Springer

2nd edition, 2010

Roger Marjoribanks

Geological methods in mineral exploration and mining

23

دانشگاه علوم پايه زنجان

978-1-84973-881-1

Royal Society of Chemistry

2014

To Ngai, Stefan Bon

Particle-Stabilized Emulsions and Colloids : Formation and Applications

24

دانشگاه ياسوج

 

 

2014

Philipp Mayring

Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution

25

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

9781107019386

Cambridge University Press

2014

Seelye Martin

An introduction to ocean remote sensing

26

دانشكده فني مهندسي دانشگاه رازي كرمانشاه

978-0080999203

 

2015

Leonardo Lecce, Antonio Concilio

Shape Memory Alloy Engineering: For Aerospace, Structural and Biomedical Applications

27

جامعه شناسي دانشگاه پيام نور

9780415530316

Routledge Taylor & Francis

2014

Ross Haenfler

The basics and subcultures

28

مديريت دانشگاه پيام نور

B00U4I8SXE

Pro Mastery publishing

2015

Ace McCloud

Sales: Sales Strategies- The Top 100 Best Ways To Increase Sales (Sales, Sales Strategies, Sales Techniques, Sales Growth, Sales Success, Selling)

29

دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس

 

John Wiley & Sons, Inc.

2014

Michael J. Panik

Growth Curve Modeling: Theory and Applications

30

دانشگاه محقق اردبيلي

9780521090926

Cambridge University

2008

D. W. Sharpe, P. Vamos

Injective Modules

31

دانشگاه محقق اردبيلي

9781439813041

CRC Press

2011

Richard Hammack et al

Handbook of product graphs

32

دانشگاه محقق اردبيلي

9789814322683

World Scientific

2010

Aloke Day

Incomplete block designs

33

دانشگاه محقق اردبيلي

9781461465249

Springer

2013

M. A. Henning, A. Yeo

Total domination in graphs

34

دانشگاه محقق اردبيلي

9780883853573

Mechanical Association of America

2013

S. G. Krantz

A guide to functional analysis

35

دانشگاه محقق اردبيلي

9783319037127

Springer

2015

C. Albasio, I. Weiss

A primer on Hilbert space theory

36

دانشگاه محقق اردبيلي

9783319127262

Springer

2015

F. Pazos, M. Chagoyen

Practical protein bioinformatics

37

دانشگاه محقق اردبيلي

978466561441

CRC Press

2014

R. H. J. Schegel

RYE: genetics, Breedingand cultivation

38

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

101402051654

Springer

2006

Ramin Hakmat

Ad-hocnetworks: Fundamental Properties and Network Topologis

39

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

0761618201

The Psychoiogical Corporation USA

2000

Dale A. Ulrich with assistance from christopher B . Sanford

Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2)  

40

دانشگاه تبريز

9783642133510

Springer

2013

Ingrid Stober - Kurt Bucher

Geothermal Energy

41

 دانشگاه سمنان

 9781851776153

 V&A Publishing

 2010

 jennifer wearden and patricia

 IRANIAN TEXTILES

42

دانشگاه سمنان

9780898716672

SALAM: Socity for landustrial and Applied Malhematies

2009

Anthony john Roberts

Elementary Calculus of Finaneial Mathematics

43

دانشگاه سمنان

9781402066887

springer

2008

Charles F. Hutchinson Stefanic M. Herrmann

The Future of Arid Lands Revisited & Reviw of 50 Years of Drylands Research

44

دانشگاه سمنان

9783642007057

springer

2010

David h. Kirkwood, Michel suery, plato kapranos, Helen v. Atkinson, Kenneth p, young

Semi-solid Processing of Alloys

45

دانشگاه سمنان

9784608763375

Nava seience

2009

.v.vpustovalov

Plasticty of metal and alioys

46

دانشگاه مازندران

0070481636

MeGraw-Hill

2000

Andrzzej S. Nowak & Kevin R. Collins

Reliability of Structures

47

دانشگاه مازندران

3540408029

springer

1998

A. M. Anile, W. Allegretto, C. Ringhofer

Mathematical Prblems in Semiconductor Physics

48

دانشگاه پيام نور

9783642402418

springer

2014

Gennady Evtugyn

Biosensor: Essentials

49

دانشگاه پيام نور

9783642402418

springer

2014

Gennady Evtugyn

Biosensor: Essentials

50

دانشگاه پيام نور

10:1853397113

13:9781853397110

Practical

Action

2015

Amitava

Mukhherjee

Frontirrs in Participatory RuralAppraisal and Participatory Leaming and Action: PRA and pLA in Applied Research

51

دانشگاه پيام نور

-

Penguin books

2011

E.m.Forster

A Room with a View

52

دانشگاه ولي عصر

1397517128896

Thomson

2007

Chris Collins. Steven jackson

Sport in Aotearow new Zealand society

53

دانشگاه ولي عصر

9781780924142

Deanta Glohal

2014

Jen Harvey, john Horne,parissa safai

Sport and social movements

54

دانشگاه ولي عصر

9780415856711

Routledge(taylor)

2014

Rusie meek

Sportin prison

55

دانشگاه ولي عصر

9780862491909

ALKpaper

2012

MaryKlages

Key terms in literary theory

56

دانشگاه ولي عصر

139780791467992

ALKpaper

2006

Seyyed hossein nasr

Islamic phijusophy from its origin to the present

57

دانشگاه سمنان

9780815520313

Elsevier

2010

Peter M.Martin

Handbook of deposition technologies films and coatings

58

دانشگاه صنعتي شاهرود

9780898716610

Siam

2009

Igor Griva Stephen G.Nash Ariela Sofer

Linear and Nonlinear Optimization

59

دانشگاه محقق اردبيلي

97836420528

Springer

2010

C.E. Needham

Blast Wave

60

دانشگاه محقق اردبيلي

978331914501

Springer

2015

Manzer H. Siddiqui,…

Nanotechnology and Plant Scienc

61

دانشگاه محقق اردبيلي

978047172491

Wiley

2011

Alyson L. Greiner

Human Geography

62

دانشگاه محقق اردبيلي

97807844135

American Society of Civil engineers

2015

Finley A. Charney

Sesmic Loud-Guide to the Seismic Loud Provisions ASCEV10-

63

دانشگاه محقق اردبيلي

978812035

PHI Learning

2014

Ethem Alpaydin

Introduction to machine learning

64

دانشگاه ولي عصر

9782658095048

Springer

2015

Ceorg Smebiuger

Sports and Exercise Training Therapy in Cancer

65

دانشگاه پيام نور

0

Pearson Education

2011

Conrad Carlberg

Statistical Analysis Microsoft Excel 2010

66

دانشگاه لرستان

9789048136735

Springer

2010

Romuald Szymkiewicz

Numericl Modeling in open channel Hydraulics

67

دانشگاه اصفهان

9783642139161

Springer

2010

Ken Takayama and Richard J. Briggs

Induction Accelerators

68

دانشگاه سمنان

9781780671932

I.       Aurence King

2014

Ossian Ward

Ways of Looking, How to Experience Contemporary art

69

دانشگاه سمنان

9783897903425

Arnoldsche Art publishers

2011

Elena Tsareva

Turkmen Carpels, Maslerpicces of Steppe Art, from 16 th to 19 th centurics

70

دانشگاه مراغه

9789380179629

-

2010

Dr. Irma Bhatangan

Geoinformatic Applications Agriculture

71

دانشگاه بزرگمهر قاينات

9780128015759

Elsevier

2015

DIPAK K. SARKAR

THERMAL POWER PLANT Design and Operation

72

دانشگاه تبريز

-

Springer

2006

Sagar M. Goyal

Viruses in Foods

73

دانشگاه تبريز

9783642133510

Springer

2013

Ingrid Stober - Kurt Bucher

Geothermal Energy

74

دانشگاه تبريز

-

CRC Press

2012

H. Dewayne Ashmead

Amino Acid Human and Animal Nutrition

75

دانشگاه تبريز

-

OXFORD Press

2010

William R. Nucent

Analyzing Single System Design Data

76

دانشگاه تبريز

9783642133510

Springer

2013

Ingrid Stober - Kurt Bucher

Geothermal Energy

77

 دانشگاه سمنان

 9781851776153

 V&A Publishing

 2010

 jennifer wearden and patricia

 IRANIAN TEXTILES

78

Translated by

ISBN

Publisher

Edition

Author

Title

79

دانشكده علوم زمين، دانشگاه دامغان

978-3-540-74375-0

Springer

2nd edition, 2010

Roger Marjoribanks

Geological methods in mineral exploration and mining

80

دانشگاه علوم پايه زنجان

978-1-84973-881-1

Royal Society of Chemistry

2014

To Ngai, Stefan Bon

Particle-Stabilized Emulsions and Colloids : Formation and Applications

81

دانشگاه ياسوج

 

 

2014

Philipp Mayring

Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution

82

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

9781107019386

Cambridge University Press

2014

Seelye Martin

An introduction to ocean remote sensing

83

دانشكده فني مهندسي دانشگاه رازي كرمانشاه

978-0080999203

 

2015

Leonardo Lecce, Antonio Concilio

Shape Memory Alloy Engineering: For Aerospace, Structural and Biomedical Applications

84

جامعه شناسي دانشگاه پيام نور

9780415530316

Routledge Taylor & Francis

2014

Ross Haenfler

The basics and subcultures

85

 

 

 

 

 

 

86

دانشگاه تبريز

-

Palgrave MacMillan

2013

Jeff Cold, Rick Holden,…

Human Resource Development Theory and Practice – 2nd edition

87

دانشگاه تبريز

9780309144018

National Academy of Sciences

2010

-

Global Sources of Local Pollution an Assessment of Long-Range Transport of…

88

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

-

Elsevier

2013

Karel A. Schat, Bernd Kaspers, Pete Kaiser

Avian Immunology

89

دانشگاه شيراز

-

Elsevier

2015

Mikedapley

Bovine Clinical Pharmacology

90

دانشگاه الزهرا

184628300

Springer

2006

Nigel cross

Designerly ways of nowing

91

مجتمع آموزش عالي سراوان

978450467964

Human kinetice

2013

Dave hopla

Better basketball shooting

92

مجتمع آموزش عالي سراوان

1450496806

Human kinetice

2014

Richard macafee

F.xpert Table Tennis serves

93

 

978110181493910182

Springer

2014

Bhagirath S .Chauhan. Gulshan Mahajan                                 

Recent Advances in Weed Management

94

دانشگاه بزرگمهر

-

-

2016

Ramez Elmasri, Shamkant B.Navathe,

Fundamental of Database Systems

95

دانشگاه بزرگمهر

-

-

2013

Michael Alley,

The Craft of Scientific Presentations

96

دانشگاه دامغان

9780387356501

Springer

2007

David cox John LittleDonal oshea

Idels, Varietise, and Algorithms

97

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

0070577323

Mc Graw Hill

1998

Juana B. Ewels ….

Bioremediation Principles

98

دانشگاه سمنان

9781840766547

Taylor&Francis Group

2014

Mark A Oyama, marc S kraus

ECG Interpretion in Small Animal Practice

99

دانشگاه رازي

9780750663106

Ida Mengyi pu. Elsvier

2006

-

Fundamental data compression

100

پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

9780443310348

Elsevler

2008

John p buckiey

Exercise physiology in special populations

101

پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

9781466557994

CRC press taylor&francis group

2016

Eric s. rawson & stella luciavolpe

Nutrition for elite athletes

102

دانشگاه يزد

9789401055642

Springer

1991

Zdzislaw pawlak

Rough sets

103

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك

9781119998877

Wiely

2015

Erich Grotewold

Plant Genes, Genomes and

104

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك

9781119998884

Wiley-Blackwell

2015

Erich Grotewold; Joseph Chappell; Elizabeth A. Kellogg

Plant Genes, Genomes and Genetics

105

دانشگاه بيرجند

ISBN-13: 9781611860399

Michigan State University Press

 

S.G.Elias O.Copeland, &.B.McDonald R.Z.Baalbaki

Seed Testing: Principles and Practices

 

 

106

پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي

9788798195050

Dhiwater&environment

2001

Karsten mangor

Shoreline management guidelines

107

دانشگاه شهيد چمران اهواز

9780521198684

Cambridge universtty press

2011

Peter A. Davidson, yukio kaneda, keith Moffatt, katepalli R.sreenivasan

A Voyage Through Turbulence

108

دانشگاه شهيد چمران اهواز

9781420089554

CRC press

2012

Sunggyu Lee; Y.T. Shah

Biofuels and Bioenergy: Processes and Technologies (Green Chemistry and Chemical Engineering)

109

دانشگاه رازي

9781493932603

Springer

2016

Dubina, igor n. carayannis, elias g.

Creativity, Innovation, and Entrepreneurship Across Cultures: Theory and Practices (Innovation, Technology, and Knowledge Management))

110

دانشگاه سمنان

9780470958995

Wiley-Blackwell

2013

 

Diseases of Poultry

111

دانشگاه سمنان

9781118501399

John Wiley & Sons Inc

2015

 

Dukes Pysiology Of Domestic Animals 13Ed (b 2015)

112

دانشگاه سمنان

9788120351363

Prentice-Hall of India Pvt.Ltd

2015

K. Rajagopal

Engineering Physics

113

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

9781600490064

AMLBook

2012

Yaser S. Abu-Mostafa; Malik Magdon-Ismail; Hsuan-Tien Lin

Learning From Data

114

دانشگاه گيلان

9781610914949

Island Press

2013

National Association of City Transportation Officials

Urban Street Design Guide

115

دانشگاه گيلان

9781118868942

Wiley

2015

L. D. Field; H. L. Li; A. M. Magill

Organic Structures from 2D NMR Spectra

116

دانشگاه گيلان

9780199978038

Oxford University Press

2014

Eugene E. Harris

Ancestors in Our Genome: The New Science of Human Evolution

117

دانشگاه گيلان

9783822854587

Taschen

2007

Rose-Marie Hagen; Rainer Hagen

Egypt Art

118

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

9780415673013

Routledge

2012

-

Mixed Methods Research in the Movement Sciences

119

دانشگاه لرستان

9780073398174

McGraw-Hill Education

2014

Yunus Cengel; Michael Boles

Thermodynamics: An Engineering Approach

120

دانشگاه شيراز

9783319135953

Springer

2015

-

Food Nanoscience and Nanotechnology

121

دانشگاه بين المللي امام خميني

9781780400440

IWA Publishing

2014

Popescu; Ioana Popescu

Computational Hydraulics: Numerical Methods and Modelling

122

دانشگاه فردوسي مشهد

9783527314928

Wiley-VCH

2011

Robert Haber; Ruth Bars; Ulrich Schmitz

Predictive Control in Process Engineering: From the Basics to the Applications

123

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

9780857090706

Woodhead Publishing

2012

 

Biocompatibility and Performance of Medical Devices

124

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بوئين زهرا

9783319133195

Springer

2015

Manjuri Hazarika; Uday Shanker Dixit

Setup Planning for Machining SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology)

125

دانشگاه يزد

9780133986693

Allyn & Bacon

2015

Paul R. Burden; David M. Byrd

Methods for Effective Teaching: Meeting the Needs of All Students, Loose-Leaf Version

126

دانشگاه سمنان

9781848211513

Wiley-ISTE

2010

 

Nanomaterials and Surface Engineering

127

دانشگاه شهيد چمران اهواز

9783319142111

Springer

2015

 

Advances in Watershed Science and Assessment (The Handbook of Environmental Chemistry)

128

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

9783319057705

Springer

2014

Maria Alejandra Alvarez

Plant Biotechnology for Health: From Secondary Metabolites to Molecular Farming

129

دانشگاه الزهرا

9780123814517

Academic Press

2012

R. J. Trent

Molecular Medicine: Genomics to Personalized Healthcare

130

دانشگاه الزهرا

9783503141418

 

2014

-

International Sports Marketing

131

دانشگاه الزهرا

9781466506138

CRC Press

2013

-

Guided Wave Optics and Photonic Devices (Optics and Photonics)

132

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بوئين زهرا

9783642389382

Springer

2014

Xavier Calmet; Bernard Carr; Elizabeth Winstanley

Quantum Black Holes (SpringerBriefs in Physics)

133

دانشگاه بين المللي امام خميني

9789400747364

Springer

2013

Wossenu Abtew; Assefa M. Melesse

Evaporation and Evapotranspiration: Measurements and Estimations

134

دانشگاه بين المللي امام خميني

9788126538522

John Wiley & Sons

2007

 

Vibration of Continuous Systems

135

دانشگاه بين المللي امام خميني

9783319171807

Springer

2015

-

Green Logistics and Transportation: A Sustainable Supply Chain Perspective (Greening of Industry Networks Studies)

136

دانشگاه سمنان

9780132151498

Pearson

2012

Safa O. Kasap

Optoelectronics & Photonics: Principles & Practices (2nd Edition)

137

دانشگاه سمنان

9783709118580

Springer

2016

Kevin Hoag; Brian Dondlinger

Vehicular Engine Design (Powertrain)

138

دانشگاه اصفهان

9780736086769

Human Kinetics

2010

-

Wheelchair Sport: A complete guide for athletes, coaches, and teachers

139

دانشگاه سمنان

9783527918292

Wiley-VCH

2008

-

Self-healing Materials: Fundamentals, Design Strategies, and Applications

140

دانشگاه گيلان

9781845696641

Woodhead Publishing

2011

M N Riaz; G J Rokey

Extrusion Problems Solved: Food, Pet Food and Feed (Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition)

141

دانشگاه گيلان

9781845932947

CABI

2007

-

Forestry and Climate Change

142

دانشگاه سمنان

9781489976437

Springer

2016

Steven Y. Liang; Albert J. Shih

Analysis of Machining and Machine Tools

143

دانشگاه سمنان

9783709118580

Springer

2016

Kevin Hoag; Brian Dondlinger

Vehicular Engine Design (Powertrain)

144

دانشگاه سمنان

9780813806976

Wiley-Blackwell

2010

Edward J. Noga

Fish Disease: Diagnosis and Treatment

145

دانشگاه سمنان

9780199573394

Oxford University Press

2010

Jonathan Gil Harris

Shakespeare and Literary Theory (Oxford Shakespeare Topics)

146

دانشگاه سمنان

9789814267304

Crc press

2014

-

Photonic Crystals: Principles and Applications

147

دانشگاه رازي

9783319070421

Springer

2014

Rajiv Sharan Mishra; Partha Sarathi De; Nilesh Kumar

Friction Stir Welding and Processing: Science and Engineering

148

دانشگاه فسا

9780470582466

Wiley

2010

            Xin-She Yang            

Engineering Optimization: An Introduction with Metaheuristic Applications

149

مجتمع آموزش عالي بم

9780821847411

American Mathematical Society

2010

-

Advanced Modern Algebra (Graduate Studies in Mathematics)

150

                                         دانشگاه فسا

-

RTO PUBLICATION

2010

Joseph J. Rotman

Basic Guide to Advanced Navigation

151

دانشگاه شهيد چمران اهواز

9781466513587

CRC Press

2013

Bill Campbell

Sports Nutrition: Enhancing Athletic Performance

152

دانشگاه لرستان

9781598292121

Morgan and Claypool Publishers

2008

Trent Jaeger

Operating System Security (Synthesis Lectures on Information Security, Privacy, and Trust)

153

دانشگاه بين المللي امام خميني

9781111820398

Cengage Learning

2012

Ellen Monk; Bret Wagner

Concepts in Enterprise Resource Planning

154

دانشگاه گيلان

9781482212655

Crc press

2016

Robert A. Douglas

LOW-VOLUME ROADS ENGINEERING

155

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بوئين زهرا

9781441900692

Springer

2010

Nader Jalili

Piezoelectric-Based Vibration Control: From Macro to Micro/Nano Scale Systems

156

دانشگاه گيلان

9780120581030

Academic Press

2015

Mary P. Anderson; William W. Woessner; Randall J. Hunt

Applied Groundwater Modeling, Second Edition: Simulation of Flow and Advective Transport

157

دانشگاه سمنان

9781904838357

Nicholas Brealey

2012

Richard D. Lewis

When Teams Collide: Managing the International Team Successfully

158

دانشگاه صنعتي شاهرود

9784431557586

Springer

2015

-

Environmental Remediation Technologies for Metal-Contaminated Soils

159

دانشگاه سمنان

9780415833516

Focal Press

2013

Michael Freeman

Black and White Photography Field Guide: The essential guide to the art of creating black & white images (The Field Guide Series)

160

دانشگاه سمنان

9780240815152

Focal Press

2011

Angela Faris Belt

The Elements of Photography: Understanding and Creating Sophisticated Images

161

دانشگاه قم

9781107023086

Cambridge University Press

2013

Professor Tadashi Nakano; Professor Andrew W. Eckford; Professor Tokuko Haraguchi

Molecular Communication

162

دانشگاه قم

9781441974204

Springer

2010

Antonio J. Conejo; Miguel Carrión; Juan M. Morales

Decision Making Under Uncertainty in Electricity Markets (International Series in Operations Research & Management Science)

163

دانشگاه رازي

9789814280587

World Scientific Publishing Company

2009

Paul H Frampton

Did Time Begin? Will Time End? Maybe the Big Bang Never Occurred

164

مركز آموزش عالي محلات

9781466580206

CRC Press

2013

Amar Khennane

Introduction to Finite Element Analysis Using MATLAB® and Abaqus

165

دانشگاه گيلان

9780387988016

Springer

1999

Aydin Tozeren

Human Body Dynamics: Classical Mechanics and Human Movement

166

دانشگاه گيلان

9781107492615

Cambridge - Open University

2015

An Introduction to Galaxies and Cosmology

An Introduction to Galaxies and Cosmology

167

دانشگاه گيلان

9780081001004

He Zengyou

2015

Data Mining for Bioinformatics Applications

Data Mining for Bioinformatics Applications

168

دانشگاه لرستان

9788132222798

Indranil Samanta

2015

Veterinary Mycology

Veterinary Mycology

169

دانشگاه سمنان

9780415537025

Routledge

2013

Alan Zimmerman; Jim Blythe

Business to Business Marketing Management: A Global Perspective

170

دانشگاه بيرجند

9780128021767

Elsevier

2015

Zekai Sen

Applied Drought Modeling, Prediction, and Mitigation

171

دانشگاه سمنان

9783527339167

Wiley-VCH

2016

 

Click Reactions in Organic Synthesis

172

دانشگاه بين المللي امام خميني

-

University of Sheffield

1984

RICHARD CHARLES LAUGHLIN

THE DESIGN OF ACCOUNTING SYSTEMS:‌A GENERAL THEORY WITH AN EMPIRICAL STUDY OF THE CHURCH OF ENGLAND

173

 

Palgrave Macmillan

Palgrave Macmillan

2014

 

Global Trends in Human Resource Management

174

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بوئين زهرا

9780849315923

CRC Press

2003

J. N. Reddy

Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis, Second Edition

175

دانشگاه پيام نور

9781550926118

New Socity publishers

2016

Jerry Yudelson

Reinventing Green Building

176

دانشگاه سمنان

9781118997772

Wiley-Blackwell

2015

Lauren M. Sompayrac

How the Immune System Works (The How it Works Series)

177

دانشگاه سمنان

9788120330504

Prentice-Hall of India Pvt.Ltd

2007

A.K. Chakrabarti

Steel Making

178

دانشگاه گيلان

9780470905500

Wiley-Blackwell

2013

Rachel A. Powsner; Matthew R. Palmer; Edward R. Powsner

Essentials of Nuclear Medicine Physics and Instrumentation

179

دانشگاه گيلان

9781461446040

Springer

2012

 

Nanotechnology for Lithium-Ion Batteries (Nanostructure Science and Technology)

180

دانشگاه شهيد بهشتي

9781882982875

Jossey-Bass

2005

Mary Deane Sorcinelli; Ann E. Austin; Pamela L. Eddy; Andrea L. Beach

Creating the Future of Faculty Development: Learning From the Past, Understanding the Present

181

دانشگاه سمنان

9783319161952

Springer

2015

Sen Sendjaya

Personal and Organizational Excellence through Servant Leadership: Learning to Serve, Serving to Lead, Leading to Transform (Management for Professionals)

182

دانشگاه رازي

9781138926011

Routledge

2016

Liliane Sayegh; J. Kim Penberthy

Group Treatment Manual for Persistent Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) Therapist's Guide (100 Cases)

183

دانشگاه رازي

9781840760750

Manson Publishing Ltd

2006

Steven Koike

Vegetable Diseases: A Colour Handbook

184

دانشگاه يزد

9780123851482

Elsevier

2010

Akira Satoh

Introduction to Practice of Molecular Simulation: Molecular Dynamics, Monte Carlo, Brownian Dynamics, Lattice Boltzmann and Dissipative Particle Dynamics (Elsevier Insights)

185

دانشگاه دانشگاه سمنان

9789535105640

Intech

2012

-

Dna Sequencing: Methods And Applications

186

سمنان

9781138021778

Routledge

2014

-

Tall Buildings: Structural Systems and Aerodynamic Form

187

دانشگاه يزد

9781492513810

Human Kinetics

2013

Costas I. Karageorghis

Applying Music in Exercise and Sport

188

دانشگاه الزهرا

9781138855977

Routledge

2016

-

Women's Rights and Religious Law: Domestic and International Perspectives (Law and Religion)

189

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

9781119979258

Wiley-IEEE Press

2013

José M. de la Rosa; Rocío del Río

CMOS Sigma-Delta Converters: Practical Design Guide

190

دانشگاه بين المللي امام خميني

9783642369513

Springer

2013

Menggang Li

Research on Industrial Security Theory

191

دانشگاه بين المللي امام خميني

9780128040409

Butterworth-Heinemann

2015

Ravi Jain

Environmental Impact of Mining and Mineral Processing: Management, Monitoring, and Auditing Strategies

192

دانشگاه بين المللي امام خميني

9780128018989

Gulf Professional Publishing

2015

Faruk Civan

Reservoir Formation Damage, Third Edition

193

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

9783319341460

Springer

2013

 

Genome Editing

194

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

-

Springer

2014

micheal

Application of light scatring to caotions

195

دانشگاه بين المللي امام خميني

9781138026308

CRC Press

2014

Kurt Hollocher

A Pictorial Guide to Metamorphic Rocks in the Field

196

دانشگاه شهيد چمران اهواز

9781118662007

Wiley

2014

Stanley H. Horowitz; Arun G. Phadke

Power System Relaying

197

دانشگاه گيلان

9780321563842

Addison-Wesley Professional

2013

Bjarne Stroustrup

The C++ Programming Language, 4th Edition

198

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

9781447163138

Springer

2014

Satyam Suwas; Ranjit Kumar Ray

Crystallographic Texture of Materials (Engineering Materials and Processes)

199

دانشگاه گيلان

9785462005909

AST-PRESS KNIGA

2007

Ju E Prokhorov

Rossija Bol shoj lingvostranovedcheskij slovar

200

پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي

9780123852373

Academic Press

2013

Roger A Pielke Sr

Mesoscale Meteorological Modeling, Volume 98, Third Edition (International Geophysics)

201

پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي

9781461474081

Springer

2013

T.N. Krishnamurti; Lydia Stefanova; Vasubandhu Misra

Tropical Meteorology: An Introduction (Springer Atmospheric Sciences)

202

مركز آموزش عالي بوئين زهرا

9781439856338

CRC Press

2012

 

Power Systems, Third Edition (Electric Power Engineering Handbook)

203

دانشگاه سيستان و بلوچستان

9781444330618

Wiley-Blackwell

2010

 

Geological Field Techniques

204

دانشگاه سمنان

9781780677293

Laurence King Publishing

2016

John Ingledew

How to Have Great Ideas: A Guide to Creative Thinking

205

دانشگاه سمنان

9781118825433

Wiley-Blackwell

2015

Feng Fu

Advanced Modeling Techniques in Structural Design

206

دانشگاه سمنان

9780813817194

Wiley-Blackwell

2013

 

Equine Clinical Pathology

207

دانشگاه رازي

9781780640884

CABI

2013

 

Managing Water and Agroecosystems for Food Security (Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture Series)

208

دانشگاه گيلان

9783540896203

Springer

2009

 

Advances in Applied Bioremediation (Soil Biology)

209

دانشگاه سمنان

9781584883920

Chapman and Hall/CRC

2003

Bassem R. Mahafza; Atef Elsherbeni

MATLAB Simulations for Radar Systems Design

210

دانشگاه بين المللي امام خميني

9780471771715

Wiley

2007

Singiresu S. Rao

Vibration of Continuous Systems

211

دانشگاه وليعصر رفسنجان

9781465402202

DK

2012

DK Publishing

Core Strength Training

212

دانشگاه وليعصر رفسنجان

9783662438015

Springer

2015

Meilin Wen

Uncertain Data Envelopment Analysis (Uncertainty and Operations Research)

213

دانشگاه تبريز

9781118450697

Wiley-IEEE Press

2014

Hassan Bevrani; Masayuki Watanabe; Yasunori Mitani

Power System Monitoring and Control

214

دانشگاه تبريز

9781118720738

Wiley-Blackwell

2016

 

Atlas of Weed Mapping

215

دانشگاه جيرفت

9780470260647

Wiley-IEEE Press

2010

 

Restructured Electric Power Systems: Analysis of Electricity Markets with Equilibrium Models

216

دانشگاه گيلان

9780387960715

Springer

1985

W.M. Wonham

Linear Multivariable Control: A Geometric Approach (Stochastic Modelling and Applied Probability)

217

مركز آموزش عالي بوئين زهرا

9781466554207

A K Peters/CRC Press

2012

Keith Burgun

Game Design Theory: A New Philosophy for Understanding Games

218

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

9781782549956

Edward Elgar Pub

2015

Satish Nambisan

Embracing Entrepreneurship Across Disciplines: Ideas and Insights from Engineering, Science, Medicine and Arts

219

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

9780415242639

CRC Press

2013

Victor Gioncu; Federico Mazzolani

Seismic Design of Steel Structures

220

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

9781849199445

The Institution of Engineering and Technology

2015

Abdelhay A. Sallam; Om P. Malik

Power System Stability: Modelling, Analysis and Control (Iet Power and Energy)

221

دانشگاه گيلان

9783319235219

Springer

2015

Annika Kangas; Mikko Kurttila; Teppo Hujala; Kyle Eyvindson; Jyrki Kangas

Decision Support for Forest Management (Managing Forest Ecosystems)

222

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

9781118133590

Wiley-Interscience

2012

Delwyn G. Fredlund; Hendry Rahardjo; Murray D. Fredlund

Unsaturated Soil Mechanics in Engineering Practice

223

دانشگاه سيستان و بلوچستان

9780521516976

Cambridge University Press

2009

Andrew Radford

Analysing English Sentences: A Minimalist Approach (Cambridge Textbooks in Linguistics)

224

دانشگاه پيام نور

9780124059320

Syngress

2013

Derrick Rountree; Ileana Castrillo

The Basics of Cloud Computing: Understanding the Fundamentals of Cloud Computing in Theory and Practice

225

دانشگاه اصفهان

9780736095495

Human Kinetics

2013

NSCA -National Strength & Conditioning Association

Developing the Core (Sport Performance Series)

226

دانشگاه پيام نور

9780205125623

Pearson

2012

John D. Carl

THINK Social Problems (2nd Edition)

227

دانشگاه الزهرا

9781446200445

SAGE Publications Ltd

2012

 

Research Methods in Educational Leadership and Management

228

 

9781118869260

Wiley

2016

Jayasimha Atulasimha; Supriyo Bandyopadhyay

Nanomagnetic and Spintronic Devices for Energy-Efficient Memory and Computing

229

 

 

 

 

 

 

230

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

تاريخ بروزرساني: 95/11/13

95/11/9
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.K. N. Toosi Univesity.