دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند
 
كتاب هاي تجديدچاپ 1395

 

كتب در حال انتشار تجديد چاپ 1395

رديف

عنوان كتاب

وضعيت چاپ

مؤلف/مترجم

1

نخستين درس در احتمال

دردست نويسنده

دكتر هاشمي پرست، دكتر مسيحا

2

مقدمه اي بر طراحي فيزيكي مدار هاي مجتمع

دردست نويسنده

دكتر سوداگر

 

1395/11/13 تاریخ
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.K. N. Toosi Univesity.