دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند
 
كتاب هاي چاپ اول 1395

تاريخ بروزرساني 95/11/13

كتب در حال انتشار 1395

رديف

عنوان كتاب

مؤلف/مترجم

وضعيت انتشار

1

پرنده هاي بدون سرنشين خودكار

دكتر اميرعلي نيك خواه

در دست نويسنده

2

انرژي هاي تجديد پذير

دكتر ترابي

در دست نويسنده

3

رياضيات عمومي 2

دكتر هاشم پروانه مسيحا

در دست نويسنده

4

ديناميك سيالات محاسباتي

دكتر شاه نظري

ويراستار

5

مباني آناليز عددي

دكتر ذاكري

ويراستار

6

اطلاعات مكاني مردم گستر: نظريه و كاربرد

دكتر ملك

در دست چاپ

7

وقتي خريداران نه مي گويند. استراتژي هاي ضروري براي پيشبرد فروش

دكتر شفائي

ويراستار

8

طراحي انواع اتصالات فولادي با روش LRFD

دكتر فنائي

در دست نويسنده

9

اصول و كاربرد مهندسي روش لتيس بولتزمن

دكتر شاه نظري

ويراستار

10

كاربرد فناوري اطلاعات و ERP در سلامت الكترونيك

دكتر كازروني

ويراستار

11

جنبه هاي با اهميت از مراحل پيشين تا پسين استقرار ERP

كازروني

ويراستار

12

RFID كاربردي

شهريار محمدي

ويراستار

13

تيتانيوم و آلياژ هاي آن از معدن تا صنعت

دكتر حميد خرسند

ويراستار

14

مقدمه اي بر روش ها و فنون مديريت پژوهش

دكتر سوداگر

ويراستار

15

ژئودزي هندسي ماهواره اي

دكتر جمور

ويراستار

16

ساختارهاي نانوحلقه كوانتومي و كاربردهاي آن در نانو الكترونيك و اسپينترونيك

دكتر فيض‌آبادي

در دست نويسنده

17

توابع خاص در نظريه تقريب

دكتر مسجد‌جامعي

در دست نويسنده

18

كتاب‌شناسي جامع خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر سيد حجت‌الحق حسيني

دردست چاپ

19

مباني رياضيات در GIS

دكتر معماريان

در دست نويسنده

20

آشنائي با صنعت آهن و فولاد

دكتر قاسم‌زاده

در دست نويسنده

 

1395/11/13 تاریخ
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.K. N. Toosi Univesity.