دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند
 
تجديد چاپ 95
كتب تجديد چاپ 1395
 
 رديفعنوان كتاب
 مؤلف/مترجم

دانشكده

جلد كتاب

 پيشگفتار

1

سيستم هاي فازي و كنترل فازي

دكتر محمدتشنه لب

برق

 2شبيه سازي‌هاي رايانه‌اي (ديناميك مولكولي و مونت كارلو)
 دكتر سيف اله جليلي
 شيمي


 3 مقدمه اي بر روش اجزاء محدود (ويرايش دوم)دكتر صدرالدين صدرنژاد
عمران

 4 آمار و احتمال در مهندسي و علوم دكتر مقتدي هاشمي‌پرست رياضي

 5مجموعه ابزارهاي شبيه‌سازي سيستم‌هاي سرمازا  دكتر سيد مجتبي موسوي نائينيان و دكتر مصطفي مافي
 مكانيك

 6

طراحي سردخانه ها سيستم هاي تبريد

دكتر سيد مجتبي موسوي نائينيان
مكانيك

7
شبكه هاي عصبي و كنترل كننده هاي عصبي پيشرفته با رويكرد شبكه هاي عصبي راف
 دكتر محمد تشنه لب و دكتر پوريا جعفري
 برق

 8برنامه ريزي منابع سازمان از انديشه تا كاربرد ERP
 دكتر افشين كازروني، دكتر مهرداد كازروني
 مكانيك

 9 اصول مخابرات بي سيم و سياردكتر كمال محامدپور
 برق

 10رياضيات مهندسي پيشرفته
دكتر اميرعلي شاهاني
مكانيك
درحالچاپ
 
1395/12/02 تاریخ
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.K. N. Toosi Univesity.