دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند
 
چاپ 95
كتب چاپ جديد 1395
 
 رديف عنوان كتابنويسنده دانشكده
 جلد  مقدمه
1
هزينه يابي دوره عمر سيستم ها  دكتر احمد اصل حداد و مهندس محمدرضا نباتچيان صنايع
 2مكانيك كوانتوم براي مهندسين برق
دكتر محمدصادق ابريشميان، مهندس حميد سيرواني  برق
3
مديريت دانشدكتر عبداله آقايي،  مهندس زهرا لطفي صنايع
4
الگوسازي پديده هاي محيط زيست با استفاده از متلب
دكتر مهسا معماريان فرد،  دكتر مرضيه معماريان فرد عمران
 5مباني و مدلسازي انتقال و انتشار آلاينده‌ها
دكتر محمدرضا‏ صبور،‏ مهندس مهسا ‏شاهي
عمران
 6فضاهاي متريك
 دكتر كوروش نوروزي
رياضي
 7 مهندسي پاكسازي خاك(مفاهيم طراحي)دكتر محمدرضا صبور،مهندس الهيار اميري و مهندس قربانعلي دزواره عمران
 8تجزيه و تحليل عددي در مهندسي به روش المان محدود
 دكتر مهدي ظهور
 مكانيك
 9 طراحي انواع اتصالات سازه‌هاي فولادي به روش ضرايب بار و مقاومت دكتر نادر فنايي، مهندس فرزانه قلمزن‌اصفهاني عمران
10
 هيدرولوژي كاربردي درايران- موازنه يخچالهاي طبيعي: تحقيق در يخچال شمالي علم‌كوهمهندس فريبرز وزيري
 عمران
زيرچاپ
11
 كتابشناسي جامع خواجه‌نصيرالدين طوسي دكتر سيدحجت‌الحق حسيني كليات
زيرچاپ
12
اطلاعات مكاني مردم‌گستر: نظريه و كاربرد
دكتر محمدرضا ملك
نقشه برداري
زيرچاپ
 13 كاربرد فناوري اطلاعات در سلامت الكترونيكدكتر مهرداد كازروني، دكتر افشين كازروني
مكانيك
زيرچاپ
 14 استقرار ERP جنبه هاي با اهميت از مراحل پيشين تا پسين دكتر مهرداد كازروني، دكتر افشين كازروني
مكانيك
زيرچاپ
 
1395/12/02 تاریخ
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.K. N. Toosi Univesity.