چاپ 94
 

كتب چاپ اول 1394

رديف

عنوان

نويسنده

دانشكده

جلد

مقدمه

 1 ديناميك سيالات محاسباتي در مهندسي هيدروليك دكتر سعيدرضا صباغ يزدي،

فاطمه زندي گوهرريزي، مهنا تاج نسائي

 عمران  
2

مقدمه اي بر اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي بايدها، نبايدها و آسيب ها

دكترعلي خاكي صديق

برق

3

آنتن هاي ميكرو استريپ

دكتر رمضانعلي صادق زاده، دكتر محمدرضا سهيلي فر

برق

4

مفاهيم و رويكرد طراحي تصفيه فاضلاب

دكتر سيد احمد ميرباقري ، مهندس مريم خليل زاده پشتگل

عمران

 

5

شبكه هاي عصبي و كنترل كننده هاي عصبي  پيشرفته با رويكرد شبكه هاي راف

دكتر محمد تشنه لب، دكتر پوريا جعفري

برق

 

6

سيستم ها و كنترل كننده هاي مرتبه كسري

دكتر محمدصالح تواضعي، دكتر مهسان توكلي كاخكي

برق

7

مكانيك انفجار، هيدروكدها و تحليل عددي(جلد4)

دكتر جمال زماني، مهندس محمدوهاب موسوي

مكانيك

 

8

مكانيك كوانتومي (جلد اول)

دكتر سيد فرهاد مسعودي

فيزيك

 

9

شيمي داروئي

دكتر شهناز رستمي زاده، دكتر رضا آرين

شيمي

 

10

زبان برنامه نويسي پايتون براي مهندسي به ويژه GIS

دكتر ابولقاسم صادقي نياركي، مهندس مريم  شاكري

نقشه برداري

11

شكل پذيري فلزات

دكتر مهرداد آقائي خفري

مواد

12

دردانه هاي ادب پارسي

دكتر ساغر سلماني نژاد

علوم

 

13

درآمدي بر ميكرو تكنولوژي نيمه هاديها(مدارهاي مجتمع)

دكتر عليرضا صالحي

برق

14

مباني سنجش از دور راداري

دكتر ياسر مقصودي، مهندس ساحل مهدوي

نقشه برداري

 

 

15

روش تفاضلات متناهي در حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي

دكتر عظيم امين عطائي

رياضي

 

16

رفتار مكانيكي و خستگي قطعات متخلخل تف جوشي شده

دكتر حميد خرسند،دكتر حسن عبدوس

مواد

 

17

تاريخ دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكترحجت الحق حسيني

 

 

18

كاربرد پردازش سيگنال در مهندسي

دكتر كمال محامدپور  

برق

19

هوش محدوده اي مكاني

دكتر محمدرضا ملك و مهندس مهري داوطلب

نقشه برداري

20
 نوشتيار دكتر سهراب فاضل، دكتر حسين عليقلي زاده
 علوم
21
مدارهاي الكتريكي
دكتر محمدصادق ابريشميان
برق
22
فناوري و روشهاي توليد
دكتر مهدي ظهور
مكانيك
23
  اتوماسيون و فرآيندهاي ساخت دكتر مهدي ظهور
 مكانيك
24
علم و مهندسي مواد پيشرفته هوشمند و نانوساختار جلد2 مواد هوشمند
دكتر علي شكوه فر، مهندس فاطمه كياني شاهوندي، مهندس ميلاد سبزه پرور
مواد
25
آموزش ابزار مونت كارلوي Geant4
دكتر فائزه رحماني، مهندس تقي بطيار
 فيزيك
26
مواد فرايندهاي ساخت چرخدنده
 دكتر حميد خرسند، مهندس مسعود طغرائي
 مواد
27
 شكل دهي فلزات  مهدي ظهور  مكانيك
28
 افزاره هاي تار (فيبر) نوري جلد اول: تقويت كننده هاي تار (فيبر) نوري «آلاييده به اربيوم» و «رامان»

دكتر نصرت ا... گرانپايه، دكتر نجمه نزهت و دكتر عليرضا مولي

برق
29
افزاره هاي تار (فيبر) نوري جلد دوم : ليزر هاي تار (فيبر) نوري «آلاييده به عنصرهاي كمياب خاك» و «رامان»

دكتر نصرت ا... گرانپايه، نيلوفر پاكزاد افشار

برق
30
الكترومغناطيس شامل 351 مسئله حل شده
دكتر محمدصادق ابريشميان، دكتر نصرت ا... گرانپايه 
برق
31
 توابع ويژه در رياضيات مهندسيدكتر سيدعبدالله ميرطاهري
برق

 

 
 
 


 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/28
تعداد بازدید:
5894
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.