كتب در حال تجديدچاپ 1397

كتب در حال انتشار تجديد چاپ 1397

رديف

عنوان كتاب

وضعيت چاپ

مؤلف/مترجم

1

نخستين درس در احتمال

دردست نويسنده

دكتر هاشمي پرست، دكتر مسيحا

2

مقدمه اي بر طراحي فيزيكي مدار هاي مجتمع

دردست نويسنده

دكتر سوداگر

3

مباني فتوگرامتري

در انتظار چاپ

دكتر همراه

4

انتقال حرارت در موتورهاي احتراق داخلي

دردست نويسنده

دكتر علي كشاورز وليان؛ علي قاسميان مقدم

5

ترموديناميك مهندسي(جلد اول)

دردست نويسنده

دكتر سيدمجتبي موسوي نائينيان

6

ترموديناميك مهندسي(جلد دوم)

دردست نويسنده

دكتر سيدمجتبي موسوي نائينيان

7

ترموديناميك مهندسي(جداول و نمودارها)

دردست نويسنده

دكتر سيدمجتبي موسوي نائينيان

8

تفكر فازي (با تجديد نظر)

دردست نويسنده

دكتر علي غفاري؛ آقاي عادل مقصودپور؛

9

مكانيك مواد (مقاومت مصالح)(جلد اول)

دردست نويسنده

دكتر سيد محمدرضا خليلي

10

برنامه نويسي MATLAB براي مهندسين

دردست نويسنده

دكتر سعدان زكائي ؛ مهرداد مجذوبي ؛ آرش حجام

11

مقدمه اي بر اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي بايدها، نبايدها و آسيب ها

در انتظار چاپ

دكتر علي خاكي صديق

12

بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود

دردست نويسنده

دكتر سيد بهرام بهشتي

13

اصول علم و مهندسي مواد

دردست نويسنده

دكتر علي شكوه فر

14

رياضيات عمومي (1)

دردست نويسنده

دكتر كمال عقيق


تاریخ به روز رسانی:
1397/01/15
تعداد بازدید:
4769
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.