كتب در حال تجديدچاپ 1396

كتب در حال انتشار تجديد چاپ 1396

رديف

عنوان كتاب

وضعيت چاپ

مؤلف/مترجم

1

نخستين درس در احتمال

دردست نويسنده

دكتر هاشمي پرست، دكتر مسيحا

2

مقدمه اي بر طراحي فيزيكي مدار هاي مجتمع

دردست نويسنده

دكتر سوداگر

3

مباني فتوگرامتري

در انتظار چاپ

دكتر همراه

4

انتقال حرارت در موتورهاي احتراق داخلي

دردست نويسنده

دكتر علي كشاورز وليان؛ علي قاسميان مقدم

5

ترموديناميك مهندسي(جلد اول)

دردست نويسنده

دكتر سيدمجتبي موسوي نائينيان

6

ترموديناميك مهندسي(جلد دوم)

دردست نويسنده

دكتر سيدمجتبي موسوي نائينيان

7

ترموديناميك مهندسي(جداول و نمودارها)

دردست نويسنده

دكتر سيدمجتبي موسوي نائينيان

8

تفكر فازي (با تجديد نظر)

دردست نويسنده

دكتر علي غفاري؛ آقاي عادل مقصودپور؛

9

مباني موتورهاي احتراق داخلي

دردست نويسنده

دكتر اميرحسين شامخي ؛ نيما خطيب زاده ؛ اميرحسين شمداني

10

مكانيك مواد (مقاومت مصالح)(جلد اول)

دردست نويسنده

دكتر سيد محمدرضا خليلي

11

برنامه نويسي MATLAB براي مهندسين

دردست نويسنده

دكتر سعدان زكائي ؛ مهرداد مجذوبي ؛ آرش حجام

12

سيستم ها و كنترل كننده هاي مرتبه كسري

در انتظار چاپ

دكتر محمدصالح تواضعي؛ دكتر مهسان توكلي

13

مقدمه اي بر اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي بايدها، نبايدها و آسيب ها

در انتظار چاپ

دكتر علي خاكي صديق

14

مقدمه اي بر كنترل مدرن(ويرايش چهارم)

در انتظار چاپ

دكتر حميدرضا تقي راد

15

بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود

دردست نويسنده

دكتر سيد بهرام بهشتي

16

اصول علم و مهندسي مواد

دردست نويسنده

دكتر علي شكوه فر

17

شيمي دارويي

دردست نويسنده

دكتر شهناز رستمي زاده

18

رياضيات عمومي (1)

دردست نويسنده

دكتر كمال عقيق


تاریخ به روز رسانی:
1396/08/21
تعداد بازدید:
3671
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.