كتاب هاي تجديدچاپ 1395

 

كتب در حال انتشار تجديد چاپ 1395

رديف

عنوان كتاب

وضعيت چاپ

مؤلف/مترجم

1

نخستين درس در احتمال

دردست نويسنده

دكتر هاشمي پرست، دكتر مسيحا

2

مقدمه اي بر طراحي فيزيكي مدار هاي مجتمع

دردست نويسنده

دكتر سوداگر

 3 رياضيات مهندسي پيشرفت

دردست نويسنده

 دكتر شاهاني
 4 مقدمه اي بر اتوماسيون و فرآيندهاي كنترل صنعتي

دردست نويسنده

دكتر تقي راد

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/12/25
تعداد بازدید:
3279
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.