چاپ 91

پيشگفتار

 جلد كتاب

دانشكده

مؤلف/مترجم

عنوان كتاب

رديف

 

 

مكانيك

دكتر سيد مجتبي موسوي نائينيان

طراحي سردخانه ها و سيستم هاي تبريد

1

مكانيك

دكتر سيد مجتبي موسوي نائينيان و دكتر مصطفي مافي

مجموعه ابزارهاي شبيه سازي سيستم هاي سرمازا CoolPack به همراه جداول و دياگرام هاي كتاب طراحي سردخانه ها و سيستم هاي تبريد

2

مكانيك

دكتر مجيد قريشي
ماشين هاي ابزار

3

مكانيك

 دكتر شاه نظري و مهندس رجبلو

بويلرهاي صنعتي

4

برق

دكتر محامدپور

 اصول مخابرات بي سيم و سيار

5

مكانيك

دكتر مهرداد آقائي و مهندس امين 
آزمون و ارزيابي غير مخرب مواد

6

هوافضا

دكتر جعفر روشني يان و مهندس محسني
 مهندسي كنترل در محيط MATLAB

7

نقشه برداري

دكتر مجيد همراه
مباني فتوگرامتري

 8

 

مكانيك

دكتر افشين كازروني و دكتر مهرداد كازروني
برنامه ريزي منابع سازمان از انديشه تا كاربردERP 

9

عمران

دكتر بهشتي اول
بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود تئوري و كاربرد (جلد اول)

10

مكانيك

دكتر عميدپور و مهندس مهدوي
كاربرد بهينه سازي در مسائل مهندسي

11

صنايع

دكتر محمدجعفر تارخ و مهندس مهاجري
هوش تجاري

12

برق

دكتر محمدصادق ابريشميان
الكترمغناطيس پيشرفته

13

عمران

دكتر سعيدرضا صباغ يزدي، امين ولي پور و علي اصغر سلطاني
اصول كاربردي مهندسي ارزش

14

مكانيك

دكتر فرشاد ترابي 
برنامه نويسي شي گرا به زبان C++

15

مكانيك

دكتر جمال زماني 
مقدمه اي بر مكانيك انفجار

16

نقشه برداري

دكتر محمدرضا ملك

اطلاعات مكاني بافت آگاه و حسابگري هرجاگاه

17

برق

دكتر حميدرضا تقي راد

مقدمه اي بر اتوماسيون و كنترل صنعتي

18

برق

دكتر علي خاكي صديق

مقدمه‌اي بر اخلاق‌ پژوهشي و اخلاق مهندسي

19

برق

دكتر سعدان زكائي و همكاران

برنامه نويسي MATLAB براي مهندسين

 20

عمران

دكتر محمود قضاوي و همكار

طراحي و روش هاي اجراي ستونهاي سنگي

21

برق

دكتر محمد تشنه لب

سيستم هاي فازي و كنترل فازي

22

برق

دكتر علي اكبر گلكار

طراحي و بهره برداري از سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي (جلد اول)

23

برق

دكتر علي اكبر گلكار

طراحي و بهره برداري از سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي (جلد دوم)

24

برق

دكتر حميدرضا تقي راد

مقدمه اي بر كنترل مدرن

25

عمران

دكتر سيد اميرالدين صدرنژاد

مقدمه اي بر روش اجزاء محدود (ويرايش دوم)

26

مكانيك

دكتر سيد محمدرضا خليلي

 مكانيك مواد (مقاومت مصالح) جلد دوم

27

مكانيك

دكتر علي اكبر موسيان

ديناميك ماشين ها (ويرايش جديد)

28

برق

دكتر علي خاكي صديق

تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل چند متغيره

29

مكانيك

دكتر رحمت الله قاجار

مكانيك شكست و خستگي

30

تاریخ به روز رسانی:
1393/12/16
تعداد بازدید:
2957
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.