اعضاي شوراي انتشارات

 

اعضاي شوراي انتشارات دانشگاه

رديف

نام و نام خانوادگي

مسئوليت

1

دكتر مهدي احسانيان

رئيس شورا (معاون پژوهشي و فناوري)

2

دكتر مهدي علياري شوره‌دلي

دبير شورا (سرپرست انتشارات)

3

دكتر سيد محمد‌رضا پيغامي

عضو شورا، نماينده دانشكده رياضي

4

دكتر سعيد بلالايي

عضو شورا، نماينده دانشكده شيمي

5

دكتر نصرت‌اله گرانپايه

عضو شورا، نماينده دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

6

دكتر احمد اصل‌ حداد

عضو شورا، نماينده دانشكده مهندسي صنايع

7

دكتر نادر فنايي

عضو شورا، نماينده دانشكده مهندسي عمران

8

 دكتر رضا افضل‌زاده

عضو شورا، نماينده دانشكده فيزيك

9

دكتر مجيد سلطاني

عضو شورا، نماينده دانشكده مهندسي مكانيك

10

 دكتر علي شكوه‌فر

 عضو شورا، نماينده دانشكده مهندسي مواد

11

دكتر مسعود ورشو‌ساز

عضو شورا، نماينده دانشكده مهندسي نقشه برداري

12

دكتر علي مظفري

عضو شورا، نماينده دانشكده مهندسي هوا فضا

13

حسن صالحي

كارشناس انتشارات

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1395/12/03
تعداد بازدید:
3660
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.