اعضاي شوراي انتشارات

 

اعضاي شوراي انتشارات دانشگاه

رديف

نام و نام خانوادگي


1

دكتر محمد طالعي

 

2

دكتر مجيد رحيم‌زادگان

 

3

دكتر سيد هاشم پروانه مسيحا

 

4

دكتر سعيد بلالايي

 

5

دكتر سميه چماني

 

6

دكتر احمد اصل‌ حداد

 

7

دكتر كيوان كياني

 

8

 دكتر فاطمه رضايي

 

9

دكتر محمد شرعيات

 

10

 دكتر علي شكوه‌فر

 

11

دكتر علي محمدزاده

 

12

دكتر علي مظفري

 

13

دكتر بيژن منصوري

 

14

حسن صالحي

 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/06
تعداد بازدید:
5922
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.