تجديد چاپ 95
كتب تجديد چاپ 1395
 
 رديفعنوان كتاب
 مؤلف/مترجم

دانشكده

جلد كتاب

1

سيستم هاي فازي و كنترل فازي

دكتر محمدتشنه لب

برق

 2شبيه سازي‌هاي رايانه‌اي (ديناميك مولكولي و مونت كارلو)
 دكتر سيف اله جليلي
 شيمي
 3 مقدمه اي بر روش اجزاء محدود (ويرايش دوم)دكتر صدرالدين صدرنژاد
عمران
 4 آمار و احتمال در مهندسي و علوم دكتر مقتدي هاشمي‌پرست رياضي
 5مجموعه ابزارهاي شبيه‌سازي سيستم‌هاي سرمازا  دكتر سيد مجتبي موسوي نائينيان و دكتر مصطفي مافي
 مكانيك
 6

طراحي سردخانه ها سيستم هاي تبريد

دكتر سيد مجتبي موسوي نائينيان
مكانيك
7
شبكه هاي عصبي و كنترل كننده هاي عصبي پيشرفته با رويكرد شبكه هاي عصبي راف
 دكتر محمد تشنه لب و دكتر پوريا جعفري
 برق
 8برنامه ريزي منابع سازمان از انديشه تا كاربرد ERP
 دكتر افشين كازروني، دكتر مهرداد كازروني
 مكانيك
 9 اصول مخابرات بي سيم و سياردكتر كمال محامدپور
 برق
 10

Reading & Understanding Ideas: A New Perspective

دكتر سوگند نوروزي زاده
علوم
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/21
تعداد بازدید:
1055
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.